FAD

Fundacja Akademia Demokratyczna to grupa osób, która chce działać i zmieniać rzeczywistość.

Nasza misja to:

  • tworzenie lepszych warunków edukacji oraz harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży
  • szkolenie kadry pedagogicznej w oparciu o metody otwartej komunikacji i samoregulacji
  • szkolenie kandydatów na wychowawców i kierowników wypoczynku mając na celu upowszechnianie relacji opartej na zaufaniu i szacunku
  • aktywizacja osób starszych i bezrobotnych
  • przygotowanie młodzieży do świadomego podejmowania decyzji dotyczących własnej edukacji i przyszłego życia zawodowego
  • pomoc dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Fundacja Akademia Demokratyczna została utworzona w lipcu 2017 roku. Mamy zamiar realizować nasze cele poprzez liczne projekty umacniające zdrowe relacje międzyludzkie zarówno w domu, szkole jak i w pracy.

Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu oraz współpracujących z nami partnerów, rodziców i nauczycieli wierzymy, że wartościowe postawy społeczne będą się umacniać w naszym społeczeństwie.

FAD